Ауто Профи Н

Цилиндрични мотор редуктори

Цилиндрични
Tип редуктор Цилиндричен мотор-редуктор
Обозначения E38 …148; D/Z18…188
Номинален въртящ момент до 20 000 Nm
Максимална мощност двигател (50 Hz) 200 kW
Типоразмери 11
Брой степени 1- /2- /3-степенен
Брой степени при сдвоен мотор-редуктор 4- /5- /6-степенен
Предавателно отношение единична степен i = 1.360 до 14.455
Предавателно отношение 2/3 степени i = 3.07 до 359.30
Предавателно отношение сдвоен мотор-редуктор i = 207 до 71 317