Ауто Профи Н
Flender / Сервизна дейност

Сервизна дейност

Сервизна дейностFLENDER е партньор на водещи производители на машини и съоръжения за целия експлоатационен живот на задвижванията. Чрез Flender Service International ние предлагаме всеобхватно сервизно обслужване съставено от инспекция, поддръжка, сервизиране, производство и доставка на резервни части и проектиране.
Flender Field Service – Инспекция

Дългогодишният опит и всеобхватно инженерно Know-how в почти всички индустриални браншове ни позволява да открием връзката между причина и следствие, между симптомите и повредата, между разходите и ползите. Грешма диагноза може бързо да доведе до експлозия на разходите. Затова установяването на реалното състояние чрез професионален анализ на място при клиента е от съществено значение.

Flender Field Service – Поддръжка

Поддръжката е от най-важните съставни части на сервизирането. Дори и най-добрите редуктори се нуждаят от постоянен контрол за да бъдат върнати в оригинално производствено състояние. Нашата поддръжка е всеобхватна: от смяна на масло през почистване до настройване на цялата машина. В рамките на договор за поддръжка ние сме на разположение по всяко време.

Flender Spare Parts – Резервни части

При работата на редуктора зъбните колела са подложени на неимоверни натоварвания, което води и до тяхното износване. Триенето води не само до замърсяване на маслото, но рано или късно и до дефектиране на детайла. В рамките на сервизирането, ние установяваме увредените детайли и ако е необходимо ги подменяме с нови. Дори и при редуктори на други производители. Всички части се произвеждат в доказано високо качество от Flender и с голяма надеждност.

Flender Spare Parts – Резервни редуктори

Когато ремонтът на редуктор вече не е икономически оправдан, само производството на резервен редуктор със същите параметри има смисъл. Ние имаме най-голямото портфолио от индустриални редуктори както и браншово ориентирани решения. Ние предлагаме най-доброто качество и надеждност с цел високата производителност на вашата машина. Ние се грижим за демонтажа на стария и монтажа на новия редуктор.

Flender Repairs – Ремонт

Не всеки дефект може да бъде отстранен на място. Поради тази причина ние предлага обследване на редуктора в наш завод. Ние разполагаме с всички необходими средства за да установим състоянието на вашето задвижване. Да извършим ремонт или да подменим дефектния детайл, след което да тестваме редуктора на нашите стендове за изпитания. Нашата услуга обхваща демонтажа на редуктора, бързият транспорт до сервизния завод, бързата подмяна на необходимите части и монтаж на възстановения редуктор. При желание предоставяме и шеф монтаж. А по време на целия процес можем да предоставим за ползване и подходящ редуктор, за да не спира производствения процес.

Flender Condition Monitoring / Condition Diagnostics

За да се избегнат повреди на редукторите още първите симптоми трябва да бъдат разпознати. Чрез анализ, диагностика и инспекция ние се грижим вашите редуктори да работят безпроблемно. Ние владеем всички познати методи: теледиагностика, контрол на балансирането или симулации, мобилни анализи на вибрации, измервания на натоварване и въртящ момент, ендоскопски или термографски анализ. Ние предлагаме най-добрите технологии за постигане на най-подробен анализ и диагностика.

Flender Модификация на редуктор

При променящи се изисквания за работа на инсталацията е необходимо и задвижването да се напасне. Затова предлагаме, както подмяна на редуктора, така и клиентски ориентирана модификация на съществуващия редуктор, например монтаж на блокировка за обратен ход, или промяна на присъединителните размери, или промяна на предавателното отношение, или увеличаване на мощността.

Сервизна дейност