Ауто Профи Н

Compact Test Computer CTC II

CTC-II

С помощта на Compact Test Computer CTC II, всеки оторизиран от VDO сервиз може да извършва калибриране на дигиталните и аналогови тахографи на ролков стенд или измервателна отсечка. Комуникацията между тестера и ролковия стенд е безжична, така че не е обходим ползване на допълнителни кабелни връзки.

CTC II може да бъде адаптиран също към двоен ролков стенд за проверка на работа и спирачна система на автомобил. Като резултат, тахографите могат да бъдат калибрирани от един техник без значение от метрологичните условия. Определянето на характеристичният коефициент на автомобилите чрез измервателна отсечка от 20 метра може да бъде извършвано бързо и лесно, като се ползват метода „автоматично мерене” чрез светлинна бариера или „ръчно измерване” чрез маркер.

CTC II има подходяща окомплектовка за калибриране на тахографи чрез ролков стенд или измервателна отсечка. Тестера се отличава с ергономичен дизайн, улеснен интерфейс за работа и ползва вътрешна батерия. СТС се нуждае само от подходящ интерфейс за връзка с тахографа.

Функции:

Технически данни:

Стационарен измервателен модул към ролков стенд:

Съдържание на комплекта:

CTC II стационарен комплект

Комплект “Автоматична измервателна отсечка”

Опционално оборудване CTC II

Опционално оборудване към ролков тест

CTC-II