Ауто Профи Н
VDO / Продукти / Taхошайби

Тахошайби

Oсновни характеристики и предимства на тахографските листове
Original kienzle (VDO)

Тахошайби

Най-използваните тахограски листове (тахошайби) са със следните обозначения:

Обозначенията имат следното значение:

Освен тези три основни типа тахошайби има и други, които се използват по рядко:

Допълнителните обозначения са:

Освен тези обозначения на всяка кутия и на гърба на всяка тахошайба има следните важни обозначения:

За тахошайби от вида 125/24 EC 4B

За тахошайби от вида 125/24 ЕС 4 К

За тахошайби от вида 180/24 ЕС 4 В:

Тези обозначения са одобрените типове тахографи, които използват съответния тип тахошайба. Одобреният тип на тахографа може да бъде видян на задължителната информационна (фабрична) табела, който се намира от вътрешната страна на капака на тахографа.

Важно е да се използва точната тахошайба – това гарантира отличен и най-точен запис на времената и дейностите. При неправилен подбор на тахошайбата може да се получи разминаване назаписите, съответно неправилно разчитане и интерпретиране.

Едни от най-важните предимства на тахошайбите Original Kienzle VDO са:

За допълнителна информация, както техническа, така и за наличности и цени не се колебайте да се обърнете към нас.

Тахошайби