Ауто Профи Н
За нас

Представяне на фирма Ауто Профи - Н ООД

“Ауто Профи – Н” ООД е основано през 1992 г. като търговско дружество носител на договори за изключителнопредставителство за територията на България на цяла поредица от първостепенни европейски производители от автомобилния сектор.

Понастоящем дружеството е изключителен представител за България на следните два концерна, признати лидери в съответните области:

1. A.Friedr Flender Ag – (от 01.10.2006 в рамките на концерна Siemens) лидер в областта на задвижваща механична техника, редуктори, мотор-редуктори и съединители,

и на

2. VDО – част от групировката Continental Automotive GmbH - най-големия производител в света на тахографи, тахошайби, скоростоограничители, бордово оборудване и системи за контрол и управление предназначени за автомобилната промишленост.

1. A.Friedr. Flender Ag

За повече от 100 години името FLENDER се превърна в синоним за качествен дизайн, развитие и производство на задвижваща техника. С безбройните нови дизайни и тяхното развитие и непрекъснато подобряване, компанията постига пазарно и технологично лидерство в много браншове. Благодарение на опита на висококвалифицираните инженери във FLENDER, комплексните технологични компоненти стават лесно приложими във високотехнологичните продукти. От дизайна и производството, до продажбите и сервизната дейност, FLENDER предлага на клиентите да бъдат техен партньор за целия жизнен цикъл на продуктите.

Сервизната дейност помага на FLENDER да бъде успешна международна компания, която оптимално обединява традицията с иновацията. С развита мрежа в повече от 80 страни, пестящата време и разходи, превантивната диагностична система осигурява оптимално обслужване на клиентите. Високите изисквания за качество и сигурност в процеса на производство и при работа на продуктите, изпълнението на всички екологични норми (замърсяване на околната среда, шум и т.н.), са изисквания, на които FLENDER отговаря успешно с възможно най-добрите технически решения.

Фирма FLENDER разполага със собствени 9 високотехнологични завода за производство и ремонт на зъбни колела, вал зъбни колела , валове, оси, електромотори, съединители и редуктори, което позволява на FLENDER да контролира директно процесите на конструиране, производство и асемблиране на отделните компоненти от задвижването на дадена машина, както и да призвежда, възстановя и преустройва крупни корпусни детайли и редукторни кутии.

2. VDO

Повече от шест десетилетия VDO и Kienzle са синоним на тахографи, тахошайби и измервателно бордово оборудване за автомобилите. В света на транспорта тези две имена се срещат при повече от 80 % от превозните средства.

Тахографите и тахошайбите са сертифицирани като европейски контролно измервателни устройства и отговарят на изискванията на международната конвенция AETR ратифицирана от Република България през 1995 г. Те също така са одобрени от Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване.

При разработването на дигиталните тахографи – задължителни за вграждане в новопроизведени товарни автомобили и автобуси – VDO има първостепенна и ключова роля, като едновременно с това оказва ценна помощ при разработването на нормативната база на ЕС свързана с внедряването и използването им. Предстой въвеждането на версия 1.4 на дигиталните тахографи, които ще трябва да се окомплектоват с независим източник за движение и/или GPS и ново поколение KITAS датчици.

Задължително допълнение към тахографите са скоростоограничителите . Класически или интерфейс педал с марка VDO - хомологирани по ADR конвенцията.

Гамата продукти VDO свързани с контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилния транспорт се допълва от различни видове устройства за сваляне на данни (включително и с възможност за дистанционно сваляне и предаване), както и софтуерни решения за архивирането им и обработката им с цел по-добро управление на автомобилните паркове.

VDO е също така световен лидер с над 80 % участие в пазара на:

Съгласно европейските и български закони контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилния транспорт периодично и задължително трябва да бъдат проверявани и настройвани в оторизирани от производител на тахографи и регистрирани в ДАМТН сервизи. Същото се отнася и за монтажа на тези уреди. Според клаузите на договора ни с Continental Аutomotive GmbH и в строго съответствие с европейската и местна нормативна уредба всички сервизи на “Ауто Профи-Н” ООД са оборудвани със специализирана апаратура, сервизна документация и софтуер от производителя и са регистрирани в ДАМТН.

„Ауто Профи-Н” ООД разполага с персонал обучен, упълномощен от VDO и регистриран с международен сертификат, както и признат и регистриран в ДАМТН за провеждане на курсове за обучение на сервизни специалисти за всички регистрирани марки дигитални тахографи. Курсовете са съобразени с периодичната пререгистрация на сервизите. След полагане на тест, успешно преминалите обучението получават поименен сертификат – за монтаж и настройка и/или монтаж, настройка и ремонт.